Kerst 2016, waar is de vrede?

Blog van Jaap: Kerst 2016. Een feest van verbroedering, naastenliefde en vrede. Woorden die ver te zoeken zijn.

In een wereld waar we auto’s vanzelf kunnen laten rijden, bezig zijn een reis naar Mars voor te bereiden, zijn we nog steeds niet in staat om op een vreedzame manier naast elkaar te leven. Hoe komt dat toch?

We kunnen natuurlijk eindeloos ons hoofd daarover breken, maar waarom opnieuw het wiel uitvinden. Heel lang geleden hebben Griekse wijsgeren namelijk al allang ontdekt hoe dit proces verloopt.

Polybius was een van de eerste mensen die het opviel. Ondanks dat Griekse Polybius een krijgsgevangene was van de Romeinen,  bewonderde hij hun staatsvorm. Een staatsvorm die al was gebaseerd op de trias politica, waarbij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht elkaar in evenwicht hielden. Ieder jaar werd er door het volk een consul gekozen.

Maar Polybius bemerkte dat de mensen verwend werden door de democratie. Waar het eerst nog werd toegejuicht, wenden de mensen aan de democratie en verviel de democratie in een ochlocratie .

Moeilijke woorden, maar ook Plato had dit verval herkent en beschreef het als volgt: in een democratie krijgen de mensen op een gegeven moment het idee dat alles maar moet mogen en kunnen. De enige maatstaf van aanzien is populariteit onder de massa. Mensen gaan geloven dat zij recht hebben op alles wat zij begeren en zij gaan elkaar ook wijsmaken dat dat hun recht is. Vrijheid wordt iets om te doen wat je wilt doen, om geen enkele andere reden omdat jij het wilt. Terwijl de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting ooit is ontstaan om datgene te doen in dienst van die vrijheid.

Mensen gaan meer en meer op hun onderbuikgevoel af. En dit leidt tot verval van de democratie en chaos en dictatuur.

Dat dit proces nu gaande is, is duidelijk. De politiek is ontzettend opportunistisch en denkt alleen maar aan stemmen winnen en schuwt daarbij geen uitspraken om de massa voor zich te winnen.

Geert Wilders zaagt aan alle poten van onze democratie. Hij schoffeert zowel de rechterlijk macht door de rechters niet serieus te nemen als met zijn uitspraken over de politiek. Hij zet de uitvoerende en wetgevende macht opzij met maar 1 doel: macht! Door middel van het aanzien van de massa en door goed gebruik te maken van het onderbuikgevoel om de massa op te hitsen.

Is dit proces te stoppen? Ik ben bang van niet. Het is een logisch gevolg en de Grieken hadden dat destijds goed ingeschat.

Toch wens ik een ieder fijne feestdagen en een gelukkig 2017 en hoop ik van harte dat ik ongelijk heb…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers liken dit: